MUDr. Zuzana Vozárová
Praktický lekár pre dospelých

Atestácie:
Všeobecné lekárstvo I. st.
Všeobecné lekárstvo II.st.


Zdravotná sestra:
Andrea ČavojskáMiesto prevádzky:
Pezinok, Holubyho 41
tel.: 033 / 641 10 42
mob.: 0907 771 076

Predpis chronicky užívaných liekov, informácia o výsledkoch laboratórnych vyšetrení, žiadosť o pandemicku PN ku cez www.ecasenka.sk

Objednávanie pacientov na lekárske vyšetrenie na tel. č. 0907 771 076. K odberom krvi pacientov objednávame.
Ponúkame:
 • Profesionálny prístup
 • Komplexný manažment pacienta s hypertenziou, vrátane laboratórnych odberov na stanovenie rizikových faktorov, EKG a možnosti kontroly účinnosti liečby TK Holterom /24 hodinový monitoring TK/
 • Vyšetrenie hladiny CRP z kvapky krvi pre urýchlenie diagnostiky a správnej liečby /podľa nameranej hodnoty predídeme zbytočnému predpisu antibiotík pri vírusových infekciách/
 • Otoskopické vyštrenie /zhodnotíme potrebu vyšetrenia v ORL amb./
 • Orientačné spirometrické vyšetrenie pri vyhľadávaní pacientov s prejavmi CHOCHP /chronická obštrukčná choroba pľúc/
 • včasné zhodnotenie výsledkov vyšetrení laboratórnych parametrov prostredníctvom internetu
 • prednostné vyšetrenie na presne dohodnutý termín
 • návštevy pacientov v domácom prostredí robíme plánovane po dohovore
 • podávanie infúznej liečby po ordinačných hodinách
Materiálne vybavenie ambulancie:
 • EKG
 • Holter TK
 • CRP prístroj
 • Otoskop
 • Spirometer
 • Kompresorový inhalátor
 • Pulzný oxymeter
 • Otoskop
 • Germicídny žiarič
mzsr Ministerstvo zdravotníctva SR slk Slovenská lekárska komora